Có rất nhiều các trang soi cầu để bạn lựa chọn, nhưng chưa làm bạn hài lòng phải không?
Chúng tôi đến mang sứ mệnh và mục tiêu chiến thắng, tất cả các cầu đều được thống kê và phân tính dựa trên thuật toán nhằm đưa ra những số chuẩn và cầu chắc ăn nhất.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến trước giờ quay 30 phút

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Lô xiên 4: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12
04-1255,18,25,59Trúng367
03-1291,19,88,96Trúng366
02-1235,60,59,57Trượt65
01-1240,66,30,22Trượt137
30-1113,36,81,25Trượt366
29-1196,44,05,46Trượt273
28-1193,35,30,05Trượt262
27-1119,95,24,28Trượt284
26-1178,59,88,70Trượt239
25-1126,44,68,53Trúng320
24-1191,33,22,48Trượt371
23-1174,87,12,34Trượt145
22-1180,36,83,53Trượt324
21-1129,76,96,78Trượt278
20-1156,65,55,06Trượt297
19-1139,64,05,04Trượt252
18-1127,06,70,33Trượt348
17-1190,58,16,35Trượt99
16-1159,36,20,79Trúng88
15-1121,71,26,32Trượt388
14-1136,14,39,43Trúng323
13-1143,48,25,51Trượt195
12-1104,32,88,21Trượt259
11-1175,96,11,09Trượt45
10-1183,02,73,92Trúng224
09-1106,43,61,81Trượt340
08-1146,91,82,20Trượt145
07-1142,10,40,71Trượt134
06-1101,59,91,14Trúng134
05-1146,10,22,91Trượt194
04-1185,09,86,37Trượt289
03-1191,56,47,30Trượt226
02-1101,19,81,33Trượt397
01-1198,65,61,30Trúng199
31-1065,12,66,27Trượt323
30-1095,51,03,56Trượt39
29-1033,53,82,07Trượt33
28-1032,58,94,22Trượt237
27-1063,17,22,01Trượt98
26-1068,94,10,84Trúng394
25-1058,07,31,80Trượt334
24-1092,58,70,06Trượt45
23-1002,00,60,26Trượt252
22-1011,40,83,92Trúng121
21-1011,21,26,91Trượt35
20-1071,17,01,10Trượt96
19-1050,54,26,69Trượt43
18-1027,09,78,49Trúng49
17-1054,64,42,84Trượt376
16-1067,91,34,42Trượt235
15-1024,45,97,50Trúng262
14-1056,87,71,13Trượt55
13-1050,85,48,42Trượt266
12-1048,45,39,31Trượt248
11-1022,49,44,38Trúng156
10-1022,33,62,42Trượt57
09-1037,61,42,59Trượt270
08-1022,99,91,97Trượt291
07-1047,10,18,12Trúng89
06-1096,53,22,58Trượt54
05-1076,26,22,51Trượt162
04-1035,10,93,14Trượt356
03-1093,38,22,76Trượt89
02-1021,17,11,41Trượt256
01-1027,48,22,78Trượt327
30-0978,58,36,74Trượt287
29-0941,04,57,19Trúng72
28-0978,48,62,68Trúng267
27-0944,25,15,30Trượt294
26-0900,96,13,40Trượt356
25-0927,41,69,58Trượt141
24-0947,81,73,19Trượt190
23-0910,27,97,75Trúng350
22-0909,18,08,19Trượt179
21-0977,12,25,44Trượt98
20-0920,03,53,06Trượt134
19-0971,45,56,40Trượt252
18-0980,44,01,94Trượt239
17-0957,68,96,28Trượt384
16-0969,98,53,94Trúng131
15-0914,20,86,75Trượt78
14-0984,52,48,29Trượt384
13-0905,27,50,06Trúng246
12-0933,61,18,45Trượt156
11-0958,97,62,70Trượt342
10-0902,14,08,26Trúng240
09-0918,48,19,22Trượt352
08-0964,13,01,75Trượt367
07-0921,19,28,54Trượt196
06-0908,54,78,81Trượt46
05-0952,17,12,89Trượt382
04-0991,76,81,94Trượt290
03-0961,55,68,03Trượt150
02-0963,77,56,94Trượt261
01-0961,22,49,83Trượt344
31-0855,66,39,05Trúng127
30-0802,84,70,10Trượt122
29-0829,76,25,05Trượt187
28-0838,55,12,34Trượt249
27-0873,39,17,98Trượt54
26-0812,54,21,29Trượt294
25-0829,26,97,79Trượt46
24-0899,66,64,23Trượt178
23-0821,79,00,94Trúng221
22-0806,12,14,72Trượt296
21-0813,52,54,92Trượt62
20-0810,54,13,75Trượt372
19-0888,31,86,36Trúng368
18-0868,54,60,38Trượt255
17-0822,11,61,89Trượt184
16-0848,98,59,40Trúng24
15-0823,26,24,28Trượt383
14-0804,81,43,56Trượt294
13-0803,74,59,55Trượt224
12-0896,48,79,87Trượt81
11-0817,46,51,67Trúng124
10-0894,87,75,11Trượt333
09-0803,17,49,41Trượt188
08-0893,92,57,73Trượt90
07-0879,33,86,63Trượt392
06-0821,57,12,31Trượt92
05-0898,53,58,89Trượt172
04-0862,79,44,37Trúng86
03-0861,45,95,11Trượt59
02-0854,38,92,81Trượt74
01-0851,40,35,61Trúng75
31-0761,59,79,00Trượt98
30-0728,31,54,41Trúng373
29-0748,31,45,58Trúng275
28-0748,38,64,68Trúng260
27-0723,48,36,30Trượt279
26-0735,78,11,96Trượt333
25-0720,92,44,09Trượt139
24-0728,97,15,33Trượt59
23-0786,06,38,08Trượt368
22-0774,55,61,73Trượt45
21-0756,29,20,95Trượt40
20-0742,82,21,89Trượt257
19-0763,65,53,41Trượt397
18-0741,68,12,94Trượt75
17-0734,09,06,43Trượt49
16-0701,96,24,14Trượt281
15-0752,40,62,37Trượt156
14-0728,43,45,68Trúng161
13-0720,74,63,35Trượt75
12-0786,57,24,16Trúng41
11-0752,14,41,35Trúng33
10-0780,55,82,93Trượt22
09-0701,45,24,35Trượt85
08-0753,58,95,73Trượt397
07-0724,32,10,51Trượt329
06-0778,57,46,22Trượt57
05-0701,29,87,40Trúng182
04-0784,26,97,41Trượt38
03-0710,06,02,24Trúng95
02-0725,53,97,09Trượt192
01-0719,73,05,31Trúng48
30-0610,64,27,12Trượt34
29-0660,55,10,21Trượt336
28-0602,33,12,80Trượt297
27-0652,25,19,38Trượt277
26-0688,71,04,25Trượt399
25-0649,93,82,99Trượt188
24-0674,94,25,02Trượt39
23-0619,79,78,94Trượt66
22-0612,44,00,89Trượt158
21-0605,36,26,45Trượt167
20-0622,43,76,53Trượt346
19-0647,89,14,11Trượt69
18-0642,72,13,01Trúng39
17-0687,80,46,58Trượt74
16-0647,27,45,92Trượt233
15-0664,50,07,48Trúng366
14-0666,48,41,32Trúng83
13-0620,27,21,83Trượt46
12-0651,71,79,08Trượt68
11-0632,27,83,72Trượt71
10-0652,54,37,22Trúng82
09-0669,01,68,58Trượt322
08-0654,86,66,15Trúng351
07-0654,21,75,03Trượt350
06-0647,58,36,57Trúng390
05-0657,81,70,83Trúng138
04-0623,55,27,49Trượt28
03-0625,08,70,39Trúng52
02-0651,23,19,07Trúng238
01-0625,03,48,53Trượt31
31-0547,58,86,79Trượt339
30-0539,00,17,46Trượt194
29-0515,67,23,42Trúng187
28-0538,71,68,92Trượt73
27-0549,60,05,68Trượt86
26-0516,75,62,54Trượt374
25-0530,49,36,53Trượt47
24-0599,31,64,42Trượt273
23-0574,75,06,37Trượt67
22-0512,36,35,63Trượt131
21-0569,61,06,46Trượt266
20-0530,19,64,07Trượt231
19-0586,05,65,11Trượt369
18-0545,51,90,80Trượt145
17-0512,71,98,25Trượt45
16-0547,90,96,15Trượt44
15-0589,57,14,74Trượt127
14-0548,54,56,96Trúng166
13-0577,74,08,26Trượt89
12-0524,56,00,28Trượt376
10-0553,92,84,44Trượt152
09-0508,94,46,70Trúng286
08-0536,62,09,45Trúng267
07-0517,61,56,41Trượt63
06-0582,20,35,41Trượt144
05-0554,59,39,84Trượt198
04-0583,28,49,61Trúng392
03-0522,55,26,11Trượt192
02-0596,35,67,81Trượt267
01-0592,87,36,42Trượt376
30-0478,68,88,83Trúng23
29-0423,35,55,19Trúng60
28-0439,26,42,88Trượt323
27-0473,70,38,95Trúng186
26-0456,41,03,90Trúng289
25-0428,90,42,27Trượt380
24-0446,47,09,75Trúng242
23-0448,95,96,92Trúng177
DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *