Chúng tôi luôn miệt mài nghiên cứu tính toán thống kê chọn ra những con số chuẩn nhất! Có chơi mới có trúng, đoán già đoán non sẽ làm bạn mất thời gian
Quy luật số đề và lô chúng tôi đã được HĐXS tiết lộ, xin bật mí cho các bạn những cầu chuẩn nhất hôm nay. Tự tin lấy cầu và chờ lấy tiền nào anh em.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến trước giờ quay 30 phút

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12
04-12Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9287
03-12Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 658
02-12Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt259
01-12Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 092
30-11Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt65
29-11Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 460
28-11Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt84
27-11Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt73
26-11Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt262
25-11Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt184
24-11Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5161
23-11Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9185
22-11Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề152
21-11Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4297
20-11Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề187
19-11Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề55
18-11Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt270
17-11Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0181
16-11Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt286
15-11Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt288
14-11Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0185
13-11Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 187
12-11Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 576
11-11Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt168
10-11Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0268
09-11Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6281
08-11Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 272
07-11Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề60
06-11Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 476
05-11Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8174
04-11Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt77
03-11Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 655
02-11Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 297
01-11Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3181
31-10Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt254
30-10Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề161
29-10Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 055
28-10Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt284
27-10Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6171
26-10Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề261
25-10Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt67
24-10Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8171
23-10Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4299
22-10Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt292
21-10Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt74
20-10Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt177
19-10Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt260
18-10Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0265
17-10Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt75
16-10Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 091
15-10Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1264
14-10Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4189
13-10Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2274
12-10Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5158
11-10Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4196
10-10Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt95
09-10Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt52
08-10Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8158
07-10Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4195
06-10Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt178
05-10Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3198
04-10Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3284
03-10Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt89
02-10Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt52
01-10Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9156
30-09Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3172
29-09Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt161
28-09Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt84
27-09Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt72
26-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt64
25-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt280
24-09Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt58
23-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt255
22-09Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt61
21-09Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt288
20-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt192
19-09Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2152
18-09Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4170
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề187
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề171
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2192
14-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt172
13-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt256
12-09Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt98
11-09Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 851
10-09Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt167
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5167
08-09Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề76
07-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6157
06-09Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 999
05-09Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7188
04-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt296
03-09Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt55
02-09Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt97
01-09Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt89
31-08Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt187
30-08Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề166
29-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt75
28-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt271
27-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt95
26-08Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8193
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4281
24-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3297
23-08Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4184
22-08Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt173
21-08Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt161
20-08Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt264
19-08Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3190
18-08Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8284
17-08Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt69
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 155
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6254
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 956
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2198
12-08Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 879
11-08Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 972
10-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt170
09-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt283
08-08Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6288
07-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt199
06-08Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3161
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 193
04-08Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7280
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 864
02-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 386
01-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt282
31-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5161
30-07Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1191
29-07Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 858
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1285
27-07Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
26-07Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9292
25-07Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 956
24-07Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2164
23-07Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt191
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3160
21-07Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4152
20-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6255
19-07Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3273
18-07Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề80
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0178
16-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt62
15-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt285
14-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt256
13-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt195
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề66
11-07Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 160
10-07Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2258
09-07Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8257
08-07Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5195
07-07Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 672
06-07Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt65
05-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt159
04-07Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt187
03-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt285
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2288
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4288
30-06Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt58
29-06Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt160
28-06Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt194
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 974
26-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 384
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 359
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 751
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 662
22-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt153
21-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 365
20-06Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt293
19-06Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt299
18-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 176
17-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 166
16-06Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 050
15-06Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt267
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 589
13-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6183
12-06Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt150
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề93
10-06Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt155
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8298
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề290
07-06Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt269
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7265
05-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 853
04-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt60
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7266
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6160
01-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 165
31-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt268
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6250
29-05Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 766
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 557
27-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7167
26-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1170
25-05Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt277
24-05Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6197
23-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 296
22-05Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt77
21-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9296
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 588
19-05Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt273
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề257
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề198
16-05Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 172
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5177
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 593
13-05Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9159
12-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2168
10-05Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4160
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề177
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 859
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6282
06-05Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 459
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4157
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 165
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7187
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6179
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2196
30-04Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt164
29-04Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9273
28-04Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6186
27-04Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5281
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7256
25-04Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt168
24-04Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 558
23-04Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 974
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *