Nếu các bạn chọn cầu DÀN ĐỀ thì hãy nạp thẻ cào vào ô bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị số và bạn sẽ nhìn thấy số” các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!

– Nếu thẻ nạp không có mệnh giá, các bạn có thể nạp cộng dồn làm sao nạp đủ TIỀN CẦU là cầu DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC sẽ hiện ra

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Dàn đề 7 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12
04-1206,12,51,73,24,94,94Ăn đề 94182
03-1269,23,17,08,12,16,42Ăn đề 16190
02-1202,03,83,85,54,13,80Ăn đề 85164
01-1201,74,97,27,56,44,31Ăn đề 01197
30-1104,55,03,97,69,28,81Trượt194
29-1114,06,41,26,20,53,17Ăn đề 41171
28-1130,36,28,47,54,13,87Ăn đề 13191
27-1135,50,14,10,79,25,34Trượt169
26-1132,77,82,61,36,73,38Ăn đề 73193
25-1130,07,15,39,08,43,00Trượt182
24-1196,88,87,83,69,22,35Trượt188
23-1124,55,91,15,13,96,40Trượt192
22-1143,36,10,93,58,38,06Trượt180
21-1196,48,42,31,69,45,05Ăn đề 48162
20-1108,17,72,26,61,78,57Trượt165
19-1176,53,89,16,68,29,29Ăn đề 29198
18-1113,28,71,43,98,78,22Ăn 71168
17-1130,86,75,89,60,85,99Trượt158
16-1168,34,33,51,17,69,56Ăn đề 69188
15-1163,30,24,78,33,65,25Trượt186
14-1137,10,00,16,80,40,76Ăn đề 00186
13-1107,45,33,34,12,70,71Ăn đề 12183
12-1148,15,78,21,16,64,23Trượt157
11-1191,65,32,34,88,61,60Ăn đề 91166
10-1148,31,83,34,07,12,25Trượt175
09-1136,99,62,60,04,72,94Ăn đề 62181
08-1144,26,92,03,76,79,46Ăn đề 26168
07-1100,76,93,16,97,20,73Trượt180
06-1192,30,78,51,62,07,04Trượt195
05-1153,68,84,96,91,50,83Ăn đề 84160
04-1164,60,23,54,70,45,83Trượt157
03-1193,80,87,48,30,95,38Trượt195
02-1189,92,85,43,74,27,64Ăn đề 27187
01-1117,84,92,58,38,03,29Trượt165
31-1057,20,66,41,77,88,11Trượt152
30-1073,25,53,02,78,72,84Ăn đề 84186
29-1050,65,55,87,53,63,56Ăn đề 50193
28-1043,04,00,34,19,59,37Trượt189
27-1021,01,59,30,18,74,34Trượt158
26-1045,69,66,48,27,60,63Trượt166
25-1000,27,66,78,67,68,47Trượt174
24-1062,28,38,69,88,52,41Ăn đề 88182
23-1022,72,44,65,66,59,99Ăn 44191
22-1097,62,25,98,99,63,80Trượt190
21-1094,06,20,21,54,17,84Trượt173
20-1077,30,17,19,42,44,88Ăn đề 88150
19-1085,86,54,75,92,96,43Trượt155
18-1028,60,00,84,37,13,98Ăn đề 00173
17-1008,63,96,60,83,55,76Ăn đề 76195
16-1098,74,67,88,11,91,39Trượt180
15-1014,73,90,75,93,89,35Trượt166
14-1017,29,54,16,57,31,20Ăn đề 54157
13-1006,07,72,62,05,83,19Trượt189
12-1046,04,24,14,92,87,66Trượt194
11-1007,85,31,59,22,40,66Ăn đề 40193
10-1095,96,20,53,48,16,98Trượt188
09-1098,10,85,36,38,45,87Ăn đề 45156
08-1033,96,45,23,69,27,34Trượt174
07-1051,49,75,39,38,47,80Ăn đề 47193
06-1000,28,75,23,97,15,70Trượt152
05-1021,28,26,85,50,04,33Ăn đề 33197
04-1058,77,13,87,17,76,16Trượt154
03-1099,35,21,56,94,10,82Ăn đề 56166
02-1067,54,79,73,32,20,47Ăn đề 73157
01-1040,70,26,61,06,82,84Trượt156
30-0914,08,02,38,91,37,86Ăn đề 37185
29-0944,35,37,48,31,00,06Ăn đề 44184
28-0932,51,88,15,67,00,53Trượt199
27-0954,86,41,11,47,67,88Ăn 47195
26-0951,83,60,19,53,36,75Ăn đề 36198
25-0962,96,67,32,50,05,79Ăn đề 79197
24-0901,54,58,21,82,89,37Trượt174
23-0925,22,41,98,65,78,45Ăn đề 22163
22-0929,45,14,85,01,75,69Ăn đề 14151
21-0940,17,82,99,97,47,19Trượt161
20-0944,37,03,34,66,47,59Ăn đề 03177
19-0967,25,64,60,15,98,66Ăn đề 25150
18-0977,57,82,27,22,12,84Trượt168
17-0992,46,56,45,81,61,60Trượt188
16-0924,30,08,44,54,49,13Ăn đề 24190
15-0939,50,44,62,74,72,93Trượt188
14-0907,68,00,82,83,26,65Trượt182
13-0962,40,65,07,33,13,60Trượt151
12-0931,20,21,88,99,32,91Ăn 32161
11-0974,70,06,31,60,05,50Trượt182
10-0976,00,31,43,02,47,15Ăn đề 02159
09-0928,14,48,64,53,98,52Ăn 52176
08-0925,83,41,75,51,52,96Trượt194
07-0914,15,55,62,12,18,82Trượt179
06-0969,44,27,88,12,68,42Ăn đề 69152
05-0951,18,20,27,95,87,88Trượt179
04-0942,83,67,78,49,96,69Trượt192
03-0986,90,89,87,08,24,04Ăn đề 86155
02-0941,66,23,80,59,80,19Ăn đề 80187
01-0990,42,97,09,79,53,16Ăn 79170
31-0889,64,90,74,08,40,72Ăn đề 40197
30-0851,20,66,35,17,59,78Ăn đề 51188
29-0892,33,78,35,43,32,85Ăn đề 78196
28-0831,40,67,66,80,14,26Trượt168
27-0878,40,37,29,48,84,30Ăn 48185
26-0847,07,63,28,06,81,88Trượt172
25-0828,81,97,48,83,39,99Trượt178
24-0898,18,21,73,56,64,28Ăn đề 73182
23-0834,84,91,56,21,22,45Ăn đề 34198
22-0870,34,13,33,85,29,22Trượt190
21-0841,13,81,50,91,87,73Trượt168
20-0861,18,58,72,08,26,92Trượt162
19-0858,48,07,30,92,39,53Ăn đề 30152
18-0858,97,23,51,65,06,68Trượt160
17-0824,06,86,19,81,48,03Ăn đề 86185
16-0860,19,88,04,12,09,41Ăn đề 19199
15-0861,07,84,90,09,29,46Ăn đề 61161
14-0893,70,45,62,07,21,40Ăn đề 93152
13-0828,22,68,97,95,36,73Ăn đề 28176
12-0848,19,13,16,59,38,89Ăn đề 48155
11-0865,99,36,00,94,64,38Ăn đề 99199
10-0897,62,98,14,17,06,52Trượt182
09-0876,61,50,56,37,68,53Ăn đề 61193
08-0840,80,63,66,18,69,10Ăn đề 66198
07-0866,33,68,74,82,70,43Trượt181
06-0887,45,21,13,35,11,23Ăn đề 23152
05-0892,93,76,22,96,71,03Trượt166
04-0877,69,63,93,05,55,39Ăn đề 77161
03-0856,36,63,79,58,87,49Trượt186
02-0879,75,49,60,01,68,05Trượt177
01-0853,20,43,95,28,98,04Trượt178
31-0715,05,72,96,41,76,02Ăn đề 15187
30-0771,68,38,08,75,41,90Ăn 41154
29-0739,50,58,12,95,41,01Ăn đề 58152
28-0767,61,09,58,15,59,32Ăn đề 15193
27-0778,27,12,71,83,66,91Ăn 71182
26-0793,29,02,10,62,75,72Ăn 29180
25-0748,30,68,79,54,57,59Ăn đề 59195
24-0765,74,81,42,06,70,11Ăn đề 42179
23-0729,62,22,42,18,97,60Ăn đề 62175
22-0702,31,32,33,73,89,28Ăn đề 33152
21-0766,44,41,72,79,07,65Ăn đề 44176
20-0736,86,16,38,49,63,41Ăn đề 86180
19-0728,20,56,77,79,39,01Ăn đề 39176
18-0734,25,90,10,77,80,76Ăn đề 80165
17-0721,13,47,10,68,06,74Ăn đề 06153
16-0758,77,70,17,34,51,27Ăn đề 51198
15-0760,91,55,57,21,40,67Trượt161
14-0731,30,85,29,97,57,00Trượt169
13-0769,30,97,10,55,02,85Ăn đề 02156
12-0713,02,23,15,37,24,90Ăn đề 15195
11-0789,79,31,07,70,17,29Ăn đề 31161
10-0713,56,02,22,96,35,61Ăn đề 22188
09-0709,88,41,72,64,46,08Ăn đề 08171
08-0722,53,96,06,99,52,15Ăn đề 15151
07-0764,81,76,62,52,91,31Ăn đề 76165
06-0792,67,98,29,46,55,07Ăn đề 98195
05-0719,29,90,68,55,88,10Trượt162
04-0713,61,81,79,71,41,87Trượt182
03-0786,28,47,92,73,98,72Trượt186
02-0712,38,49,31,85,97,23Ăn đề 23194
01-0746,05,27,86,89,21,40Ăn đề 46166
30-0682,56,97,00,12,46,55Trượt194
29-0692,52,23,35,79,78,81Trượt193
28-0695,14,19,93,99,38,57Ăn đề 95167
27-0618,95,47,93,65,71,86Ăn đề 95196
26-0647,28,86,78,98,49,93Ăn đề 93185
25-0657,11,74,62,34,15,03Ăn đề 34163
24-0679,70,32,52,25,93,45Ăn đề 70176
23-0626,39,04,47,31,15,60Ăn đề 60172
22-0619,77,62,69,46,10,51Trượt183
21-0624,17,34,33,45,79,77Ăn đề 34172
20-0609,75,60,16,88,39,13Trượt180
19-0690,78,74,24,73,87,96Trượt186
18-0692,51,45,80,55,36,04Ăn đề 51156
17-0614,71,62,58,99,04,89Trượt158
16-0615,05,95,28,54,30,84Ăn 30199
15-0651,19,96,59,30,21,99Trượt167
14-0615,41,68,54,13,32,93Ăn đề 54165
13-0661,94,96,91,92,55,98Ăn đề 61175
12-0600,23,42,29,35,53,51Ăn đề 42187
11-0696,73,21,23,98,03,17Trượt161
10-0672,03,23,31,02,11,50Trượt157
09-0632,25,38,76,99,92,88Ăn đề 88196
08-0659,04,47,31,37,19,22Ăn đề 37185
07-0626,96,16,44,42,35,71Trượt179
06-0690,79,81,65,93,07,14Ăn đề 79184
05-0649,56,98,42,78,88,53Trượt164
04-0671,34,07,98,03,06,13Trượt155
03-0678,46,71,47,65,98,09Trượt154
02-0693,63,62,52,30,01,17Ăn đề 63185
01-0607,21,52,63,14,34,31Ăn đề 21173
31-0563,43,84,99,16,97,35Trượt184
30-0567,32,87,78,64,65,60Ăn đề 65176
29-0593,67,77,06,08,71,35Ăn đề 67189
28-0561,29,10,71,47,12,82Trượt176
27-0524,35,37,00,62,21,81Ăn đề 37198
26-0546,92,06,80,38,41,09Trượt152
25-0518,45,38,11,19,89,16Ăn đề 19163
24-0583,74,99,87,64,84,48Trượt154
23-0568,73,79,94,48,21,98Trượt158
22-0554,70,72,32,34,99,08Ăn đề 54183
21-0534,67,97,76,46,29,01Ăn đề 97193
20-0575,68,44,81,30,18,08Trượt171
19-0534,40,15,01,67,17,10Ăn đề 17158
18-0532,76,61,17,98,03,41Ăn đề 32182
17-0504,82,42,49,14,11,98Ăn đề 49195
16-0507,31,93,71,42,05,72Ăn đề 31160
15-0520,69,50,64,77,56,51Ăn đề 56152
14-0558,64,20,05,53,77,36Ăn đề 53161
13-0544,49,41,27,75,95,62Ăn đề 49158
12-0500,17,02,79,08,93,91Ăn 02161
10-0573,05,33,63,40,34,89Ăn đề 34199
09-0505,31,73,46,07,17,28Ăn đề 46170
08-0586,03,76,46,64,81,85Ăn đề 81195
07-0518,60,78,69,73,65,60Ăn đề 60178
06-0526,30,29,91,33,18,04Ăn đề 04195
05-0565,72,94,13,30,79,47Ăn 47194
04-0504,01,96,63,18,32,60Ăn đề 18190
03-0522,48,18,51,11,76,73Ăn đề 76181
02-0507,20,66,99,92,85,65Ăn đề 65151
01-0520,97,61,41,89,93,04Ăn đề 20188
30-0442,53,63,13,46,01,02Trượt188
29-0408,75,66,03,40,39,85Ăn đề 39189
28-0439,96,13,70,63,55,95Ăn đề 96171
27-0407,80,64,55,53,41,68Ăn đề 55192
26-0401,26,87,28,40,51,07Trượt163
25-0431,85,01,83,68,05,67Ăn đề 83163
24-0414,04,72,89,05,58,62Ăn đề 05154
23-0469,41,01,79,30,80,96Ăn đề 79155
DÀN ĐỀ 7 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *