Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-06
04-06484,508,653,864,310,148,134,883,151,050Trượt150
03-06705,318,360,372,655,471,129,938,981,370Trúng 370150
02-06021,436,876,354,563,760,234,527,542,415Trượt149
01-06319,367,625,869,571,001,119,177,251,065Trượt165
31-05024,384,504,312,416,942,306,961,874,641Trúng 961104
30-05765,904,240,975,094,970,042,678,075,242Trúng 765124
29-05604,772,955,072,632,608,867,122,319,153Trúng 867149
28-05402,496,128,393,295,180,594,784,218,081Trượt127
27-05515,136,241,285,951,489,431,374,018,417Trượt108
26-05535,633,381,894,562,291,414,191,683,751Trúng 191139
25-05635,205,820,603,319,999,186,715,036,149Trúng 319174
24-05128,221,456,966,704,478,146,831,927,025Trúng 966129
23-05722,653,063,972,907,373,164,199,100,285Trúng 972192
22-05607,821,572,888,497,415,503,481,262,824Trượt151
21-05207,428,655,558,914,653,565,230,754,397Trượt150
20-05510,815,128,816,424,473,644,844,498,857Trượt135
19-05686,613,192,652,874,060,958,494,549,918Trượt150
18-05991,651,741,828,540,314,035,817,600,922Trượt157
17-05833,941,188,687,098,599,949,670,029,749Trúng 949158
16-05336,887,967,637,600,393,367,272,103,297Trượt182
15-05908,910,885,698,956,953,371,658,368,971Trúng 956135
14-05806,827,753,022,299,896,134,904,504,095Trúng 753101
13-05027,355,094,841,765,042,141,113,050,586Trượt140
12-05335,465,084,523,341,688,102,141,506,794Trúng 102135
10-05105,974,307,134,525,487,211,522,890,649Trúng 134199
09-05669,069,236,795,199,745,546,477,293,216Trúng 546129
08-05476,464,912,684,167,789,654,481,709,602Trúng 481143
07-05709,533,703,216,172,228,132,364,060,417Trúng 060193
06-05997,561,005,643,904,721,325,063,562,249Trúng 904166
05-05647,522,024,933,128,932,687,606,140,949Trúng 647113
04-05816,131,302,252,799,710,587,985,396,130Trượt113
03-05997,083,961,345,270,446,271,977,612,380Trượt178
02-05467,305,812,246,353,478,209,876,716,966Trượt152
01-05090,749,980,902,007,963,820,354,387,113Trúng 820115
30-04891,419,895,074,908,795,488,427,972,176Trượt177
29-04164,444,309,884,639,317,532,674,599,428Trúng 639159
28-04052,351,243,953,151,300,247,759,581,492Trượt193
27-04080,499,092,848,755,730,328,432,901,414Trúng 755112
26-04546,215,810,058,770,273,203,366,194,175Trượt157
25-04166,311,543,996,787,963,877,265,512,366Trượt138
24-04117,044,933,641,048,263,700,105,368,951Trúng 105159
23-04796,319,438,408,040,406,170,290,030,158Trượt155
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *