Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-09
22-09211,384,269,700,111,936,892,630,257,602Trượt178
21-09487,381,558,547,657,528,678,016,197,740Trượt106
20-09063,924,567,201,055,164,775,933,604,098Trượt134
19-09154,851,097,630,079,542,414,906,270,506Trượt167
18-09381,404,540,300,144,981,783,751,694,960Trượt179
17-09486,686,461,399,969,058,953,830,589,989Trượt175
16-09138,653,737,477,145,381,260,303,095,374Trượt167
15-09021,864,015,018,032,582,497,273,720,529Trúng 720126
14-09391,012,215,199,754,792,030,270,686,515Trượt188
13-09553,823,128,772,547,457,557,186,883,072Trượt192
12-09791,209,180,229,775,941,373,645,743,132Trúng 132144
11-09849,828,405,480,037,768,664,042,105,547Trúng 768115
10-09161,300,010,940,020,230,793,303,995,523Trượt151
09-09464,870,427,473,965,827,727,689,779,171Trượt124
08-09437,720,572,603,008,015,185,785,058,010Trượt186
07-09990,347,160,665,581,725,871,064,459,896Trượt160
06-09892,269,385,940,839,064,093,537,508,984Trúng 269199
05-09878,831,328,959,476,534,145,785,355,710Trượt146
04-09455,298,133,180,315,780,186,409,920,524Trượt156
03-09469,680,176,587,752,785,186,534,240,026Trúng 186101
02-09911,430,875,719,112,260,380,637,969,494Trúng 380127
01-09376,772,905,148,984,578,859,732,677,317Trượt185
31-08961,540,924,867,451,280,122,438,725,040Trúng 040107
30-08161,135,772,903,995,267,685,731,081,231Trượt132
29-08278,788,811,460,017,139,507,871,570,831Trúng 278149
28-08476,574,073,305,894,290,796,129,164,446Trượt110
27-08996,894,725,772,257,415,629,033,918,216Trượt173
26-08646,952,539,659,621,958,182,237,319,518Trúng 958181
25-08273,779,769,893,698,459,998,488,412,130Trượt139
24-08880,358,813,488,365,412,404,369,494,326Trượt165
23-08588,372,126,065,353,581,686,384,734,789Trúng 734102
22-08560,405,470,022,872,629,699,378,668,895Trượt170
21-08978,904,654,130,154,646,780,852,311,841Trượt160
20-08144,029,128,278,834,432,433,252,717,255Trượt163
19-08292,530,441,744,830,022,032,259,288,633Trúng 830107
18-08750,516,385,339,191,677,855,445,105,643Trượt145
17-08651,378,861,245,063,000,813,186,033,827Trúng 186133
16-08019,123,307,452,078,521,936,678,096,240Trúng 019137
15-08332,442,861,596,308,448,841,351,612,592Trúng 861197
14-08582,884,864,188,893,169,475,487,258,129Trúng 893198
13-08455,845,751,605,911,557,118,916,868,948Trượt111
12-08895,011,580,405,356,238,964,848,237,297Trúng 848116
11-08907,133,184,843,492,563,299,537,816,136Trúng 299123
10-08398,750,141,743,785,243,145,677,833,330Trượt183
09-08078,456,189,884,368,246,859,454,715,261Trúng 261121
08-08364,681,571,308,798,234,766,657,238,181Trúng 766136
07-08201,392,757,767,607,479,181,013,182,699Trượt166
06-08975,313,200,264,923,104,355,637,955,531Trúng 923182
05-08870,000,165,562,678,945,815,070,564,342Trượt119
04-08260,177,027,134,265,773,887,980,503,492Trúng 177129
03-08184,697,496,275,754,302,412,016,347,350Trượt177
02-08284,582,968,481,207,421,448,358,287,537Trượt185
01-08389,641,327,214,430,508,626,140,264,941Trúng 430178
31-07731,985,228,654,798,074,615,181,924,912Trúng 615113
30-07756,142,268,286,120,104,033,602,947,518Trượt120
29-07490,514,372,652,325,462,744,678,278,836Trượt131
28-07407,372,157,221,135,787,358,589,869,892Trượt183
27-07203,406,171,731,478,227,443,603,448,315Trúng 171171
26-07834,517,102,847,748,478,572,743,275,543Trượt127
25-07652,906,031,157,147,943,820,410,191,309Trượt195
24-07141,328,422,442,539,816,139,240,534,415Trúng 442144
23-07168,170,091,209,257,518,725,080,885,250Trượt179
22-07674,492,055,433,580,257,400,726,861,642Trúng 433168
21-07948,565,217,039,773,715,718,944,447,537Trúng 944164
20-07714,500,053,923,993,847,020,851,286,128Trúng 286115
19-07222,878,523,025,585,539,339,127,303,214Trúng 339175
18-07892,795,508,080,140,350,682,302,319,029Trúng 080147
17-07780,406,359,618,347,988,340,343,545,897Trúng 406153
16-07249,526,575,433,914,082,784,606,125,698Trượt172
15-07897,747,204,947,671,974,696,748,807,458Trúng 897159
14-07195,638,850,322,827,359,492,861,590,596Trượt178
13-07683,466,511,351,708,654,079,869,328,367Trượt189
12-07241,467,699,106,378,770,598,823,190,473Trượt145
11-07631,266,408,575,087,670,390,778,456,562Trúng 631182
10-07105,710,376,212,730,172,947,079,361,222Trúng 222136
09-07644,839,263,200,555,239,727,646,962,121Trượt168
08-07957,980,062,168,103,691,071,312,050,819Trượt167
07-07996,632,048,076,659,234,253,569,431,563Trúng 076130
06-07636,490,733,482,169,750,476,639,802,918Trượt113
05-07867,444,669,397,616,428,767,926,031,731Trúng 397178
04-07601,673,847,067,378,417,236,043,773,714Trượt184
03-07376,038,400,793,506,729,256,120,900,064Trượt135
02-07049,813,601,417,675,215,788,612,800,872Trượt188
01-07746,134,408,329,130,315,025,501,789,347Trúng 746171
30-06650,730,208,206,783,569,027,322,879,205Trượt147
29-06761,802,625,245,481,716,471,086,140,023Trượt181
28-06017,738,141,734,490,495,838,446,767,556Trúng 495146
27-06303,708,096,595,013,741,718,398,321,195Trúng 195174
26-06493,575,738,310,995,923,072,532,847,312Trúng 493130
25-06449,244,240,916,048,641,611,292,634,283Trúng 634127
24-06391,595,225,985,790,975,353,395,796,873Trượt174
23-06982,655,684,849,852,352,669,180,310,899Trượt179
22-06721,267,682,073,738,599,623,788,525,620Trúng 267159
21-06895,144,799,183,583,982,282,502,167,294Trượt107
20-06130,764,523,979,395,142,011,727,276,337Trượt141
19-06190,222,270,773,784,513,522,142,945,173Trượt107
18-06534,134,351,701,396,293,665,519,054,434Trúng 351118
17-06472,902,800,841,584,340,987,205,728,896Trượt158
16-06003,029,598,254,042,445,830,880,984,086Trúng 830117
15-06267,573,360,874,328,911,088,235,736,690Trượt133
14-06334,335,795,133,863,333,157,204,891,640Trượt142
13-06540,532,556,687,418,526,859,684,995,042Trượt126
12-06709,722,947,555,017,833,125,884,683,829Trượt173
11-06603,915,478,529,725,657,780,177,701,854Trượt181
10-06391,677,632,958,422,844,111,276,750,005Trượt127
09-06507,004,204,288,195,162,942,994,571,503Trúng 288158
08-06280,377,981,314,912,782,134,095,194,124Trượt112
07-06849,182,904,309,299,918,232,112,144,394Trượt175
06-06018,906,408,916,079,253,221,585,173,470Trúng 079135
05-06707,715,671,525,456,081,412,485,524,541Trúng 081131
04-06484,508,653,864,310,148,134,883,151,050Trượt150
03-06705,318,360,372,655,471,129,938,981,370Trúng 370150
02-06021,436,876,354,563,760,234,527,542,415Trượt149
01-06319,367,625,869,571,001,119,177,251,065Trượt165
31-05024,384,504,312,416,942,306,961,874,641Trúng 961104
30-05765,904,240,975,094,970,042,678,075,242Trúng 765124
29-05604,772,955,072,632,608,867,122,319,153Trúng 867149
28-05402,496,128,393,295,180,594,784,218,081Trượt127
27-05515,136,241,285,951,489,431,374,018,417Trượt108
26-05535,633,381,894,562,291,414,191,683,751Trúng 191139
25-05635,205,820,603,319,999,186,715,036,149Trúng 319174
24-05128,221,456,966,704,478,146,831,927,025Trúng 966129
23-05722,653,063,972,907,373,164,199,100,285Trúng 972192
22-05607,821,572,888,497,415,503,481,262,824Trượt151
21-05207,428,655,558,914,653,565,230,754,397Trượt150
20-05510,815,128,816,424,473,644,844,498,857Trượt135
19-05686,613,192,652,874,060,958,494,549,918Trượt150
18-05991,651,741,828,540,314,035,817,600,922Trượt157
17-05833,941,188,687,098,599,949,670,029,749Trúng 949158
16-05336,887,967,637,600,393,367,272,103,297Trượt182
15-05908,910,885,698,956,953,371,658,368,971Trúng 956135
14-05806,827,753,022,299,896,134,904,504,095Trúng 753101
13-05027,355,094,841,765,042,141,113,050,586Trượt140
12-05335,465,084,523,341,688,102,141,506,794Trúng 102135
10-05105,974,307,134,525,487,211,522,890,649Trúng 134199
09-05669,069,236,795,199,745,546,477,293,216Trúng 546129
08-05476,464,912,684,167,789,654,481,709,602Trúng 481143
07-05709,533,703,216,172,228,132,364,060,417Trúng 060193
06-05997,561,005,643,904,721,325,063,562,249Trúng 904166
05-05647,522,024,933,128,932,687,606,140,949Trúng 647113
04-05816,131,302,252,799,710,587,985,396,130Trượt113
03-05997,083,961,345,270,446,271,977,612,380Trượt178
02-05467,305,812,246,353,478,209,876,716,966Trượt152
01-05090,749,980,902,007,963,820,354,387,113Trúng 820115
30-04891,419,895,074,908,795,488,427,972,176Trượt177
29-04164,444,309,884,639,317,532,674,599,428Trúng 639159
28-04052,351,243,953,151,300,247,759,581,492Trượt193
27-04080,499,092,848,755,730,328,432,901,414Trúng 755112
26-04546,215,810,058,770,273,203,366,194,175Trượt157
25-04166,311,543,996,787,963,877,265,512,366Trượt138
24-04117,044,933,641,048,263,700,105,368,951Trúng 105159
23-04796,319,438,408,040,406,170,290,030,158Trượt155
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *