Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-07
17-07606,082,406,816,367,243,036,672,907,879Trượt
16-07756,918,818,288,426,486,310,544,661,062Trượt
15-07050,936,896,150,862,191,778,189,211,032Trượt
14-07811,288,796,799,758,266,907,667,362,650Trượt
13-07100,090,763,551,496,471,120,679,060,761Trúng 060
12-07856,469,619,190,781,735,749,410,485,673Trúng 619
11-07092,632,580,147,044,728,658,165,819,323Trúng 323
10-07379,156,329,459,762,672,681,590,292,400Trượt
09-07193,858,810,984,094,046,357,150,291,150Trượt
08-07574,037,801,269,127,643,133,919,497,324Trượt
07-07004,312,687,741,478,443,874,623,225,002Trượt
06-07314,309,266,814,040,235,142,463,341,796Trượt
05-07720,182,059,884,695,085,026,810,474,004Trượt
04-07922,239,514,850,755,313,542,591,674,577Trúng 313
03-07282,593,896,375,744,418,853,382,959,714Trượt
02-07716,942,616,249,222,852,244,920,001,378Trượt
01-07404,729,371,215,262,364,265,664,365,849Trượt
30-06878,538,529,629,754,248,608,854,917,258Trúng 529
29-06704,795,957,818,765,140,266,742,347,708Trượt
28-06977,067,014,276,146,076,613,504,443,581Trượt
27-06250,821,330,926,997,331,893,346,025,794Trượt
26-06147,772,911,928,195,010,694,232,275,094Trúng 232
25-06562,657,480,525,902,019,060,365,689,833Trượt
24-06556,449,118,185,637,811,797,051,009,168Trượt
23-06820,624,579,972,083,452,330,001,501,795Trúng 501
22-06497,956,316,905,969,992,429,634,361,583Trượt
21-06839,033,690,291,261,154,836,932,114,474Trượt
20-06642,951,714,575,437,127,221,692,595,313Trượt
19-06308,196,019,785,376,432,475,848,670,229Trượt
18-06869,195,971,853,362,919,017,738,890,442Trượt
17-06430,133,076,643,974,741,618,342,837,529Trượt
16-06852,541,311,240,715,341,872,367,411,447Trượt
15-06825,568,588,170,867,104,467,912,375,447Trượt
14-06831,359,075,656,664,524,706,273,778,586Trượt
13-06480,859,160,886,579,097,826,232,735,450Trúng 826
12-06738,836,708,986,108,281,351,419,915,255Trúng 255
11-06508,322,674,850,444,029,118,340,361,750Trượt
10-06529,433,446,785,978,321,012,489,859,375Trượt
09-06630,457,756,020,824,322,144,136,107,798Trượt
08-06834,431,522,729,978,463,947,418,568,654Trượt
07-06329,576,872,571,355,842,735,142,304,641Trượt
06-06137,190,317,586,001,037,776,527,688,318Trúng 688
05-06483,525,188,943,876,345,235,684,849,233Trượt
04-06127,097,337,650,688,380,473,887,305,107Trúng 127
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *