Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-02
27-02001,938,209,143,936,131,296,990,190,852Trúng 209
26-02812,499,162,847,965,234,386,608,901,447Trúng 234
25-02112,165,545,539,470,462,906,398,620,792Trúng 545
24-02203,280,888,873,099,735,202,318,391,922Trượt
23-02503,247,680,705,585,714,895,948,853,398Trượt
22-02066,792,297,932,060,013,418,528,908,729Trượt
21-02349,073,062,657,108,424,928,852,572,737Trượt
20-02221,347,743,177,951,103,254,603,719,801Trượt
19-02834,754,543,606,941,052,200,068,819,501Trượt
18-02893,837,091,075,344,318,333,632,876,711Trượt
17-02053,262,944,294,759,864,044,979,488,017Trúng 294
16-02890,136,562,222,776,987,951,751,859,755Trượt
15-02187,270,195,685,978,202,412,438,534,212Trượt
14-02540,327,920,508,304,645,806,895,762,670Trúng 670
13-02400,073,663,188,074,560,313,472,833,768Trượt
08-02816,804,962,712,739,132,367,355,158,336Trượt
07-02712,199,194,356,188,417,073,384,841,322Trúng 384
06-02751,962,040,227,459,614,577,536,871,740Trượt
05-02561,123,352,318,209,963,904,765,243,005Trượt
04-02392,176,916,795,214,951,077,038,254,300Trúng 300
03-02589,707,018,528,709,166,153,388,936,807Trượt
02-02667,179,558,705,940,521,346,240,794,164Trượt
01-02920,217,846,974,024,010,406,892,444,422Trúng 444
31-01527,788,292,645,296,189,603,866,175,890Trượt
30-01209,593,280,182,151,508,743,524,038,978Trúng 524
29-01218,354,454,394,525,430,655,605,382,346Trúng 346
28-01324,156,720,314,796,179,594,097,970,540Trượt
27-01430,720,505,698,596,400,518,212,295,267Trượt
26-01606,870,733,693,441,844,468,281,242,101Trượt
25-01020,416,798,533,530,099,098,186,464,101Trượt
24-01173,438,579,990,912,320,651,057,362,192Trượt
23-01850,547,303,341,898,841,695,038,511,010Trượt
22-01995,910,047,018,350,857,730,204,219,126Trúng 910
21-01399,451,901,897,572,759,671,297,522,677Trượt
20-01274,372,783,482,388,277,919,871,179,013Trượt
19-01606,955,229,233,436,109,597,261,983,578Trượt
18-01466,273,196,068,662,561,535,160,670,225Trượt
17-01781,735,418,657,864,658,808,553,918,238Trúng 553
16-01297,082,158,105,844,700,726,813,323,397Trượt
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *