“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu không chuẩn thì để chúng tôi lo. Mang đến những cầu đẹp và số chuẩn là phương châm của chúng tôi. Hãy chọn lấy một cầu bất kỳ cơ hội chiến thắng sẽ đến với bạn ngay hôm nay.Chần chừ bỏ lỡ cơ hội sẽ đi qua.

Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Phần nạp thẻ và nhận số tại đây

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12
04-1233Trúng62
03-1255Trúng33
02-1233Trúng166
01-1200Trúng53
30-1199Trúng130
29-1133Trúng93
28-1144Trượt158
27-1188Trượt184
26-1144Trượt183
25-1144Trúng280
24-1144Trúng97
23-1199Trúng35
22-1166Trượt256
21-1199Trúng253
20-1122Trượt182
19-1133Trúng199
18-1122Trượt74
17-1188Trượt80
16-1144Trúng183
15-1133Trượt195
14-1100Trúng185
13-1166Trượt30
12-1188Trượt98
11-1199Trúng158
10-1133Trượt87
09-1144Trúng280
08-1188Trúng148
07-1177Trúng155
06-1177Trượt52
05-1144Trúng95
04-1144Trúng132
03-1144Trúng255
02-1188Trượt79
01-1199Trúng140
31-1011Trúng287
30-1088Trượt181
29-1022Trúng50
28-1088Trượt238
27-1011Trúng131
26-1066Trượt232
25-1022Trượt91
24-1088Trúng258
23-1044Trúng36
22-1088Trúng264
21-1088Trúng81
20-1088Trúng66
19-1099Trúng134
18-1044Trúng160
17-1088Trúng41
16-1088Trượt55
15-1066Trượt162
14-1000Trúng140
13-1099Trượt134
12-1055Trượt184
11-1088Trúng249
10-1077Trúng159
09-1044Trượt184
08-1000Trúng174
07-1044Trúng78
06-1099Trượt185
05-1033Trúng269
04-1011Trúng96
03-1022Trượt272
02-1011Trúng48
01-1077Trượt65
30-0988Trượt80
29-0933Trúng163
28-0999Trượt194
27-0911Trúng239
26-0900Trúng149
25-0922Trúng232
24-0966Trúng88
23-0933Trượt73
22-0944Trượt167
21-0900Trượt190
20-0955Trượt46
19-0922Trượt283
18-0944Trúng246
17-0933Trúng99
16-0900Trúng238
15-0999Trúng172
14-0988Trượt268
13-0900Trượt64
12-0966Trượt149
11-0900Trúng141
10-0900Trúng161
09-0988Trúng187
08-0966Trượt93
07-0933Trúng185
06-0900Trượt30
05-0988Trượt166
04-0988Trượt158
03-0933Trúng139
02-0933Trúng142
01-0900Trượt273
31-0844Trượt62
30-0811Trúng79
29-0822Trúng254
28-0800Trúng156
27-0833Trượt155
26-0855Trượt96
25-0822Trúng169
24-0899Trượt155
23-0800Trúng151
22-0811Trượt173
21-0800Trúng251
20-0800Trúng68
19-0833Trúng297
18-0855Trúng142
17-0877Trúng30
16-0855Trúng49
15-0877Trúng158
14-0811Trúng236
13-0844Trúng194
12-0888Trượt237
11-0899Trúng131
10-0800Trúng136
09-0844Trượt261
08-0866Trúng274
07-0877Trúng247
06-0855Trúng63
05-0833Trúng191
04-0877Trúng252
03-0888Trúng169
02-0800Trượt42
01-0899Trượt152
31-0777Trúng151
30-0733Trúng183
29-0788Trúng161
28-0744Trúng182
27-0722Trúng280
26-0788Trượt138
25-0722Trượt254
24-0766Trúng72
23-0788Trượt53
22-0733Trúng264
21-0744Trúng59
20-0799Trượt161
19-0711Trượt55
18-0733Trúng273
17-0744Trúng252
16-0722Trượt91
15-0788Trượt253
14-0700Trúng253
13-0766Trúng292
12-0722Trượt78
11-0755Trượt97
10-0722Trúng259
09-0722Trúng299
08-0733Trúng31
07-0755Trúng133
06-0766Trúng282
05-0755Trượt51
04-0733Trúng243
03-0799Trượt286
02-0799Trúng77
01-0799Trượt180
30-0622Trúng174
29-0600Trượt79
28-0622Trượt272
27-0644Trúng161
26-0666Trượt171
25-0644Trúng31
24-0655Trượt298
23-0699Trúng76
22-0644Trúng83
21-0622Trúng137
20-0622Trúng290
19-0655Trượt57
18-0699Trúng299
17-0677Trúng67
16-0688Trúng76
15-0633Trúng193
14-0666Trúng284
13-0611Trúng43
12-0600Trượt191
11-0699Trượt236
10-0633Trúng299
09-0644Trượt270
08-0677Trúng187
07-0688Trúng162
06-0600Trượt186
05-0655Trượt293
04-0600Trúng241
03-0699Trúng238
02-0655Trúng40
01-0600Trúng235
31-0544Trúng283
30-0566Trượt157
29-0500Trượt265
28-0588Trượt288
27-0544Trúng40
26-0544Trượt158
25-0500Trúng153
24-0566Trúng96
23-0555Trượt96
22-0511Trượt186
21-0577Trúng60
20-0500Trượt259
19-0533Trúng147
18-0599Trúng44
17-0500Trúng235
16-0599Trúng182
15-0500Trúng93
14-0566Trượt156
13-0533Trúng167
12-0544Trúng249
10-0588Trúng134
09-0588Trúng76
08-0500Trúng254
07-0599Trúng244
06-0522Trúng84
05-0555Trúng291
04-0500Trúng39
03-0555Trúng287
02-0577Trúng71
01-0588Trúng39
30-0411Trúng240
29-0455Trúng163
28-0488Trượt78
27-0455Trúng168
26-0422Trúng170
25-0455Trúng247
24-0499Trượt278
23-0488Trúng250
BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *